Všichni jsem tvořiví, ačkoliv každý jinak. Moc ráda se podělím o své zkušenosti a někoho inspiruji k vlastní práci. Prvně mě napadlo podělit se o návody, když moje kamarádka čekala miminko a strašně si chtěla sama zkusit něco natisknout. Podle ní prý to bylo splašenými hormony a potřebou si tvořit hnízdečko. Já si myslím, že si každá maminka chce pro své mimnko prostě něco vyrobit, protože je to osobnější. Taky proto se v období očekávání objevuje spousta pletařek / začátečnic, které zkouší deky, čepičky a ponožky. Protože dát někomu blízkému něco, co je dělané s láskou a péčí, něco, na čem tvůrce stráví čas, to má jednoznečně jinou hodnotu než něco, co vytvořil někdo, koho neznáme. Ačkoliv rukodělná tvorba má často k dokonalosti daleko, přesto k ní má tvůrce i nositel často jiný vztah.

A proto tvořte a rozdávejte. Nebo si to sobecky noste jako já a pokaždé, když to někdo pochválí, tetelte se radostí.


We are all creative in our own ways. I am happy to share my experience and I hope to inspire somebody to create something new. The first time I thought about creating tutorials was when a friend of mine was pregnant and she was really into printing something by herself. She said it was a hormonal disbalance and a “nesting” need. I think that every mum just needs to create something for her baby, because it is more personal. That is why many expecting women start knitting and try to knit baby blankets, tiny hats and socks. Because to give something that was made with love and care, something the creator spends the time on, that has a unique value than something that was created by someone unknown. Even though hand-made products are often very imperfect, they are highly appreciated by both the creator and the wearer.

So create and give away. Or you can be as selfish as I am and wear it yourself. And whenever you are complimented for it, melt with joy.