Dneska měla svůj tiskací den Lucka a výsledek předčil očekávání nás obou. Sama si navrhla vyryla lístek ze Softcutu, sešila část ubrusu (získat si přátelství šicího stroje chvilku trvá) a sama si ubrus kompletně potiskla. A výsledek je úchvatný až famózní. Jediný problém bude ho pak darovat, když se tak povedl.


Today was Lucka’s printing day and the result exceeded the expectation of both of us. She herself designed and carved the stamp, made a part of the tablecloth sewing (it is not easy to get friendly with sewing machine) and printed the whole tablecloth. The only issue will be to give it to someone else, when the artpiece is so great.

2015-11-28 19.59.302015-11-28 20.04.392015-11-28 20.37.13