“Connecting dots”, tedy spojování bodů, výraz, který použil před mnoha lety Steve Jobs v projevu na promoci Stanfordu, znamená, že věci, které děláme teď, jednou ovlivní naši budoucnost. Ty body, naše různé zájmy, zkušenosti a znalosti, do sebe často vůbec nezapadají. Teprve až jednoho dne to všechno začne dávat smysl.

Poslední měsíc pracuju na svých projektech / modelech / nápadech, poměrně intenzivně a postupně si uvědomuji, kolik bodů se mi najednou začalo spojovat. Kolik různých zkušeností a zážitků ovlivňuje, kam se jednoho dne můžete posunout.

No a k bodům / puntíkům – zkouším vzor na dětské tričko (vzor bez vzoru), velká klasika s velkými puntíky. Varianta pro Amálku a druhá pro Kubíka. A hned pak doplním fotky k medvědům…

 

“Connecting dots”, a quote taken from Steve Jobs’ speech from Stanford commencement from 2005, it just means, that the things we do today might impact our future, one day. These dots, our various interests, experience and knowledge, often don’t seem to intersect. Suddenly one day the dots begin to connect and make sense in the end.

For last month I work on my project / models / ideas quite intensively and I started to realize, how many dots now connect. Many various pieces of experience and events may influence the place you can get one day.

As to the points – I am trying a pattern (no pattern pattern), a big classic with big dots. There will be a piece for my tiny niece Amálka and another one for Kubík. And then I will add the last photos to Teddy bears.

2015-08-26 17.59.23