January 18, 2016

Screenshot 2016-01-18 21.25.22

Fler shop

Jupí jupí, spáchala jsem obchod na fleru! Přemohla jsem šum ve své hlavě a vystavila dva kousky, které tu suším dva měsíce. A nyní jsou ve vší kráse…